2241078605 Διαγοριδών 60 - Ρόδος dilmperakis@gmail.com